top of page

Å vokse som Guds planter inn i hans plan

Updated: Oct 1, 2022

Akkurat som planter, trenger vi også stadig ny næring, og nytt påfyll. I motsetning til planter som får sin næring fra vann og sollys, kan vi få vår næring gjennom for eksempel bønn, lovsang og gjennom å lese bibelen. Men hvor kan vi starte, og hva kan vi gjøre for å få næringen vi trenger for å vokse nærmere Gud? Og hvordan kan vi starte å vokse inn i hans plan?


Fra ei liten spire til et vakkert tre

Gud ønsker ikke bare at vi skal vokse og bli fine store blomster, han har så mye større planer for oss. Han ønsker nemlig at vi ikke bare skal vokse til blomster, men til store trær som gir mange blomster, og god frukt. På denne måten kan vi spre den gode frukten, og la andre se hvor godt treet er. Da vil folk bli nysgjerrig på hvor vi som et tre med god frukt har fått vår næringen fra, og vil stille spørsmål om dette. På den måten har vi muligheten til å tipse mange om hvor vi får næringen vår fra, og om våre "hemmelige" tips.


Hvor vil vi kunne få vår næring fra?

Jesus er vår evige kilde til vann, og blir beskrevet som verdens lys. Jesus er altså en svært viktig del av vår næring. for når vi søker mer etter Jesus, vil vi også søke mer etter Guds ord, og etter hvordan vi selv kan leve som Jesus. På denne måten vil vi kunne vokse mer i troen og nærmere Gud.


I bibelen står det:

«1 Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. 2 Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. 3 Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere. 4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. 5 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. 6 Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner. 7 Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. 8 I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler.» (Johannes 15,1-8).


Det er først når vi er villige til å overgi oss helt til Gud, at vi kan bære god frukt. En grein må nemlig være kobla til stammen for å kunne få næring til å leve, vokse og bære god frukt. Det betyr at det ikke bare holder å være i nærheten av stammen, eller å ønske å være nær stammen av og til. Nei, vi må nemlig være villig til å overgi oss helt, og være helt koblet på Jesus (stammen) for å kunne bære god frukt.


For å kunne klare å overgi oss helt, og leve koblet på Jesus må vi være villig til å sette av tid med, og for han. Vi kan starte, og avslutte hver dag med han. Vi kan holde han sentralt i hverdagen vår, og gjøre alle ting bevisst for ham. I tillegg kan vi be, når som helst og hvor som helst, og vi kan lese i bibelen, og bli fylt med nytt daglig påfyll. Det å leve koblet på Jesus vil også si å ønske å leve side om side med han, og vite at vi har en som passer på oss og ikke vil forlate oss. Vi kan også gjennom den hellige Ånd bli hjulpet, og ledet til å leve nærere Gud. Det handler om å legge alle bekymringer og alt på Jesus, overgi seg helt, og leve med frimodighet om at Gud alltid passer på deg.


Å vokse inn i Guds plan

Alle vokser forskjellig. Som noen planter, vokser noen fort, mens andre trenger lenger tid på å vokse. Det er viktig å huske at Gud bruker alle til hver sin tid.


Gud kan bruke alle, og bruker alle når tiden er rett. Alt du trenger å gjøre er å tillate Gud å bruke deg. Vi har alle kanskje ulike planer og drømmer videre for livet vårt, men det å vokse inn i Guds plan handler om å være villig til å av og til innse at dine planer kanskje ikke er de rette, og heller følge etter Guds planer.


Når vi tillater Gud å bruke oss, og overgir oss helt til han og hans planer for oss, vil vi selv, og vår tro bli forandret. Vi får et nytt liv, et liv koblet til Jesus. God frukt vil kunne vokse på treet vårt, og frukten vil kunne spre seg til mange. Da vil alle smake på den gode frukten, se den er god, og selv ønske mer. Dette, og det å vokse inn i Guds plan handler først og fremst om å lytte til det Gud sier deg. Lytt til hans ord, og vær frimodig og gjør etter det han sier.

46 views0 comments
bottom of page